Intro (Mīļā Māra)

Sanākat’i sadancot’i
Mīļās Māras sētiņā’i

Visi labi Māras bērni
Kas dziedāja, kas dancoja

Dimdēj zeme, dārd debesis
Varens zemes gars ir cēlies

Tāli skan’a spēka dziesma
Latvju balsīs skandināta


© MĀRA 2020


MĀRA EP Self Destuct Survive Thrive Cover 2020
published on “Self Destruct. Survive. Thrive!” EP